BALI – silver and gold smith

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

IMG_1483_1

Bali surprised me not only for beauty for its nature, but also for something that will please every woman. I discovered are extremely skilful artistic smiths who their creativity and cultural heritage translate into gorgeous silver and gold jewelry.

Bali ma prekvapilo nielen svojimi prírodnými krásami, ale aj niečím, čo poteší oko každej ženy.  Objavila som sú nesmierne šikovných umeleckých kováčov, ktorí svoju kreativitu a kultúrne dedičstvo pretavujú do nádherných strieborných a zlatých šperkov.

The shop itself in typical style is beautiful to look at.

Samotný obchod v typickom štýle je krásny na pohľad.

IMG_1474_1

It’s not just visit jewelery store. Right in the store you can see the workroom  and watch how jewelry are created.

Nejde len o návštevu samotného obchodu so šperkami. Priamo v obchode môžete vidieť dielňu a pozorovať ako taký šperk vzniká.

IMG_1470_1

Large glass windows show a beautiful design and imagination with which jewelry were created.

Veľké sklenené vitríny ukazujú nádherný dizajn a nápaditosť, s ktorou boli šperky vytvorené.

IMG_1471_1

IMG_1472_1

IMG_1473_1

And this bracelet is my souvenir from Bali.

A tento náramok je moja spomienka na Bali.

IMG_1850_1

♥♥♥