BLACK MAXI DRESS

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Restful weekend spent at home gave me more time to “play”. So I took a black maxi dress and prepared it for two different occasions.

Kľudný víkend strávený doma mi dal viac času na „hranie“. A tak som vzala čierne maxi šaty a pripravila sa na dve rôzne príležitosti.

 

The first option is the evening occassion. I used accessories in gold color. The necklace you could already see the article Little Italy, the bracelet in the article Vanilla Top and sandals Charles & Keith I introduced in the article Spring in the closet. I used the cute bejeweled bag in the post Boring Dress? NEVER! Dark-red pashmina delivered a little drama to the appereance.

Prvá varianta je večerná. Použila som doplnky v zlatej farbe. Náhrdelník ste už mohli vidieť v článku Little Italy, náramok v článku Vanilla Top  a sandálky Charles&Keith som predstavila v článku Spring in the closet.  Zdobenú malú kabelku som použila v článku Boring Dress? NEVER! Tmavo-červená pašmína dodá celému výzoru trošku drámy.

IMG_1726_1

IMG_1725_1

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1745_1

IMG_4240

 

The second option is for leisure time. To avoid a boredom, I tried to style the dress in retro  à la 1920´s. With black hat I have already praised in the article Black Hat and the bag you could see in the article Spring in the closetI added the ring which I purchased in the Arab Quarter and bracelets – my souvenir from Bali. .

Druhá varianta je na voľný čas. Aby to nebola nuda, skúsila som retro à la 1920. S čierným klobúkom som sa už pochválila v článku Black Hat a kabelku ste videli v článku Spring in the closetCelé som to doplnila prsteňom, ktorý som kúpila v Arabskej štvrti a náramkom, ktorý je mojím suvenírom z Bali.

IMG_1748_1

IMG_4219

IMG_4237

 

♥♥♥