BOTANIC GARDEN AND HAT

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

DSCN2327_1

I took walk in a beautiful botanical garden. I discovered a tree 270 years old! I imagined how people walked around him 100 years ago. What kind were they? How they lived? What they were wearing? I imagined a long dress,  an ankle boots (so it is not possible to see an ankle), long sleeves, an umbrella in they hands (in these parts of the wordl) and the most important …  the HAT.

Prechádzala som sa v nádhernej botanickej záhrade. Objavila som strom starý 270 rokov! Predstavila som si ako sa okolo neho prechádzali ľudia pred 100 rokmi. Akí boli? Ako sa im žilo? Čo mali oblečené? Predstavujem si dlhé šaty, kotníkové topánky (nebol vidieť ani kotník), dlhé rukávy, v rukách slnečník (zvlášť v týchto končinách) a hlavne… KLOBÚK.

old_fashion

Zdroj: http://www.flavorwire.com

It is a pity that the hats are worn today so little. They are still the exception and you feel that you must have the courage to wear them because they attracts a lot – they are a statement. My position is clear – I do not want to blend with the crowd anymore.o) So after many years, I wear hats again.

Je škoda, že sa klobúky dnes nosia tak málo. Sú skor výnimkou a ešte človek má pocit, že musí mať odvahu ho nosiť, lebo dosť púta pozornosť – je to určitý postoj. Moj postoj je jasný – už nechcem viac splývať s davom. o) A tak znova po dlhých rokoch nosím klobúky.

IMG_0062_1

♥♥♥