CHINESE INSPIRATIONS

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

Singapore’s CHINATOWN is a bustling, colorful and crowded place. It is full of an inspiration – from good food, through visiting temples to shops full of exciting things from tourist nonsense like magnets and t-shirts “I love SG” to calligraphy, trade in traditional Chinese medicine, where they prepare healing potions by mixing herbs, spices, leather snake and similar exotic ingredients. You can buy here kimono, fans, chopsticks to eat and similar traditional products.

CHINA TOWN v Singapure je rušné, farebné a preplnené miesto. Plné inšpirácie – od dobrého jedla, cez návštevu chrámov až po obchodíky plné rôznych zaujímavých vecí od turistických nezmyslov ako magnetky a tričká „I love SG“ až po kaligrafov, obchody s tradičnou čínskou medicínou, kde sa vyrábajú liečivé elixíry miešaním byliniek, korenia, kože hada a podobných exotických ingrediencií. Kúpite tu kimono, vejáre, paličky na jedenie a podobný tradičný tovar.

IMG_5360_1

IMG_5393_1

IMG_5406_1

IMG_5441_1

IMG_5510_1

 

I walked away from there with the red fan and the top inspired by the dress Cheongsam. Cheongsam is a body-hugging dress with stand-up collar. In Mandarin is known as qipao. This dress has been used in China since the 14th century and were popular in the 17th century during the reign of the Qing Dynasty. The modern face of this dress is originated in Shanghai and popularized by the actresses in the 30s of the last century.

Ja som si odtiaľ odniesla červený vejár a top inšpirovaný šatami Cheongsam. Cheongsam sú šaty tesne obopínajúce telo so stojačikom. V mandarínskej čínštine sú tieto šaty známe ako qipao. Tento odev sa používal v Číne od 14. storočia a boli obľúbené v 17. storočí za vlády dynastie Čching. Moderná podoba týchto šiat vznikla v Šanghaji a zpopularizovali ich herečky v 30. rokoch minulého storočia.

IMG_5648_1

IMG_5647_1

IMG_5630_1

IMG_5752_1

IMG_2304_1

 

This post is linked up to Friday Favorites, Shoe and Tell, Turning Heads, BloggersWhoHaveInspiredMe, LinkPartyWithOsy, ClassyMonday, Mingle Monday, HowIFall, Tucker Up, Trendy Wendesday, Throw Back Thursday, Top Of The World Style, Color and Grace, Style Saturday, Thursday Fashion Files

♥♥♥

Follow my blog with Bloglovin