COUNTOURING – STILA SHAPE & SHADE

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

I am fascinated by what it is capable of good professional make-up artist with makeup.  It reminds me a little bit kind of magic. The question is, can I learn the steps and do the same magic? I bought at Sephora suitable tools:

Fascinuje ma čo všetko dokáže dobrý profesionálny vizážista s make-upom Tak trochu mi to pripomína kúzlo. Otázka je, možem sa naučiť aj ja takto kúzliť? V Sephore som kúpila  vhodné pomocky:

–          Paletka – Stila – shape & shade custom contour duo

–          Štetec – Stila – shape & shade custom contour brush

IMG_0092_1

 

The pallet to Contouring is high-light duo. I tis produced in 3 shades. I chose the lightest – “Light”. The formula is light and creamy. It covers well and i tis excellently spreadable, perfect for a beginner like me. Perhaps in the hot weather like it´s here,  I would prefer if the consistency will be a little firmer. I’ll try next time before using a little chill in the refrigerator. And even though I chose the lightest color combination, I think for my very fair skin, I would still needed a lighter shade.

Paletka na konturovanie ma dva odtiene. Vyraba sa v 3 farebných prevedeniach. Ja som si vybrala najsvetlejšiu – „Light“. Zloženie je ľahké a krémové. Dobre kryje a výborne sa rozotiera, ako stvorená pre začiatočníka ako som ja. Možno v horúcom počasí aké je tu, by sa mi trošku lepšie pracovalo, keby konzistencia bolia malinko pevnejšia. Skúsim nabudúce pred použitím trošku schladiť v chladničke. A aj keď som si vybrala najsvetlejšiu farebnú kombináciu, myslím, že pre moju veľmi svetlú pleť by som potrebovala ešte svetlejší odtieň.

IMG_0102_1

 

The  brush is hold well and lead contouring strokes with greater certainty and precision. Actually, they are two brushes in one. Slender brush helps portray strokes under the eyes and around the nose. The wider part is excellent on the cheekbones. I used most slender part, is better for me to work with.

Konturovací štetec sa dobre drží  a pomože  viesť konturovacie ťahy s vačšou istotou a precíznosťou. Vlastne sú to 2 štetce v jednom. Užší štetec pomáha vykresliť ťahy pod očami a okolo nosa. Širšia časť je výborná na na lícne kosti. Najviac som používala užšiu časť, lepšie sa mi s ňou pracovalo.

IMG_0109_1

 

The palette also includes instructions on how to proceed in various types of face and achieve the best results. It’s not bad to read this manual, but it may be better to look at some tutorials on google and follow them. For the first time, I was happy with results. Was it perfect? Certainly not, I need more skills and improve blending, and transitions between contours. But I enjoyed it.o)

Paletka obsahuje aj návod ako postupovať pri roznych typoch tváre a dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Je fajn si tento návod prečítať, ale možno bude lepšie pozrieť si nejake tutoriály na googli a postupovať podľa nich. S výsledkami som bola na prvý krát veľmi spokojná. Bolo to dokonalé? Určite nie, potrebujem viac zručnosti a vylepšiť rozotieranie a prechody medzi jednotlivými kontúrami. Ale bavilo ma to. o)

IMG_0140_1

 

♥♥♥