Ecogarden of Science Centre Singapore

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

glamadventure-ecogarden11

Science Center was one of the first places we visited in Singapore. And we continue still. It is not just a place where you can hide from the rainy weather. There is always something new to learn – not only for our Little One but for us adults too.

Vedecké centrum bolo jedno z prvých miest, ktoré sme v Singapure navštívili. A navštevujeme ho stále. Nie je to len miesto, kde sa môžete schovať pred daždivým počasím. Vždy sa tam niečo nové naučíme – nielen nás Drobček, aj my dospelí.

glamadventure-ecogarden10

glamadventure-ecogarden13glamadventure-ecogarden15

Science Center also has its ecogarden. Smallish but beautiful place with lots of different species of plants, the pond and our popular tree house. Quite often, we are there alone. It’s a shame. There’s a lot to discover. You can find a variety of plants that are used as spices in home cooking. Or to see the fruits or vegetables that we buy in the market, how they grow up on the trees. One section is devoted to the production of rubber in Singapore from its very beginnings to the present time.

Vedecké centrum má aj svoju eokologická záhradu. Neveľké ale krásne miesto s množstvom rôznych druhov rastlín, jazierkom a našim obľúbeným domčekom na strome. Dosť často tam bývame úplne sami. Je to škoda. Je tu čo objavovať. Môžete nájsť rôzne rastliny, ktoré sa používajú ako korenie v domácej kuchyni. Alebo vidieť ovocie alebo zeleninu, ktoré kupujeme na trhu, ako rastie na strome. Jedna časť je venovaná produkcii gumy v Singapure od jej úplných začiatkov až do súčastnosti. 

glamadventure-ecogarden6

glamadventure-ecogarden12

glamadventure-ecogarden7

And when you are overwhemled with information, those trees will provide much-needed shade for relaxation. And when I mentioned that we were there often alone, I ment without people. Because in the garden you are never completely alone. When you look around around, there’s a lot of life.

A keď je už tých informácii priveľa, stromy Vám poskytnú toľko potrebný tieň na relaxáciu. A keď som spomínala, že sme tam často sami, myslela som sami bez ľudí. Lebo v záhrade nikdy nie ste úplne sami. Keď sa poobzeráte okolo seba, je tu veľa života. 

glamadventure-ecogarden1

glamadventure-ecogarden8

glamadventure-ecogarden14

♥♥♥