HOLIDAY FASHION

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

To discover the beauty of Bali, I chose my most comfortable outfit. Skirt that I’m wearing, it is not fashion innovation, but sarong, which religious rules requiered if you would like visit a Hindu temple.

Na objavovaní krás Bali som zvolila svoj najpohodlnejší outfit. Sukňu, ktorú mám na sebe, nie je žiadna módna inovácia, ale sarong, ktorý vyžadujú náboženské pravidlá pri návšteve hinduistického chrámu.

IMG_1577_1

 

But definitely my favorite holiday dress is this one.o)

Ale rozhodne naobľúbenejší dovolenkový úbor je tento.o)

IMG_1767_1

 

♥♥♥