JJ’sHOUSE formal dress and LINK UP

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

glamadventureformadress2

Disclosure: Although I received the samples for my review from the company like the exchange for the review, all opinions are my own.

I could like this dress, but … It will be better to start from the beginning. When they contacted me from the JJ’sHOUSE online shop to make a review, I was excited. This online shop has a wide range of wedding and formal dresses for various occasions. I have to say that browsing on this page was really a pleasure. Finally, I managed to make a narrower selection and I chose a beautiful formal dress from the section “mother of the bride” in the color “dusty rose”, although I still have some time for this occasion.

Mohla som mať rada tieto šaty, ale…. Najlepšie bude ak začnem od začiatku. Ked ma kontaktovali z online shopu JJ’sHOUSE, aby som urobila recenziu, bola som nadšená. Tento online shop má širkú ponuku svadobných a formálnych šiat na rôzne príležitosti. Musím povedať, že listovať si na tejto stránke bol naozaj pôžitok. Nakoniec sa mi podarilo urobiť užší výber a vybrala som si krásne formálne šaty zo sekcie “matka nevesty” vo farbe “dusty rose” i keď na túto príležitosť mám ešte pár rokov čas.

 

I was expecting a pack with excitement. I mean, literally. When you shop online, you have a very good idea of what can happen. Regarding whether you get exactly what is presented on a website. What is written in the disclaimer above “all opinions are my own,” I really mean it. When I like something, I’ll let you know. If I do not like something, well…I let you know as well.. When I got the package, I started looking at all the details.

S napätím som očakávala balíček. Výraz s napätím myslím doslovne. Keď nakupujute online, určite už máte veľmi dobrú predstavu čo všetko sa môže stať. Respektíve, či dostanete presne to, čo Vám bolo odprezentované na online stránke. To čo uvádzam vo vysvetlivke pod obrázkom “all opinions are my own”, myslím vážne. Keď sa mi niečo páči, dám Vám to vedieť. Ak sa mi niečo nepáči, nuž…. to sa dozviete tiež. Keď som dostala balíček, začala som prezerat všetky detaily.

 

Does the dress look like dress on the picture? YES. It happend to me so many times that the clothes I’ve seen on the online shop image, were totally different  than what I got. This time I can confirm that the dress looked the same.  HERE you can see what they look like at the online shop photo.

Vyzerajú šaty tak ako na obrázku? ÁNO. Už sa mi toľkokrát stalo, že šaty, ktoré som videla na obrázku na online shope boli úplne iné už na prvý pohľad než tie čo som dostala. Tentokrát môžem potvrdiť, že šaty vyzerali rovnako. TU sa môžete pozrieť ako vyzerajú na fotkách online shopu.

glamadventureformaldress3

 

Is the color of the dress the one I chose? YES. I really like the pink color, but it looks like the pink color does not like me. I have therefore tried a shade of “dusty rose” that will better fit with my skintone. The color of the dress is exactly what it should be.

Je farba šiat taká akú som vybrala? ÁNO. Veľmi mám rada ružovú farbu, ale vyzerá to tak, že ružová farba nemá rada mňa. Skúsila som preto sýtejší odtieň “dusty rose”, ktorý lepšie pristane mojej pleti.Farba šiat je presna taká, aká mala byť.

glamadventureformaldress8

 

Is the material good? YES. This is another of the things which is happening often while shopping online. The clothes on the pictures are made of high-end materials and therefore look beautiful. So when you receive the real product made of low-end materials is a huge disappointment. The corset and sleeves are made of lace. The skirt consists of two layers. The bottom layer is made of silky like material. The top layer is made of chiffon. The quality of the material corresponds with the price of the dress. There was used generous amount of the fabric for this dress and so it can really create this beautiful flowing effect that you want from such princessy dress.

Je použitý materiál dobrý? ÁNO. To je ďalšia z vecí, ktorá sa mi stáva pri nakupovaní na online shopoch veľmi často. Šaty odfotené na stránke sú vyrobené z high-endových materiálov a preto vyzerajú krásne. A potom skutočný výrobok z low-endových materiálov je obrovským sklamaním. Korzet a rukávy šiat sú z čipky. Sukňu tvoria dve vrstvy. Spodna vrstva je z nepriestvitného akoby hodvábu. Vrchná vrstva je zo šifónu. Materiál zodpovedá cene šiat. Na materiále sa nešetrilo a tak skutočne dokážu vytvoriť ten krásny vlajúci efekt, ktorý takýchto princeznovských šiat chcete.

glamadventureformaldress10

 

Have the dress the right size? YES. I went through size chart on the web very carefully. I already have a lot of unpleasant experience from other online shop. The communication with the stylist was a great help. I chose the size I thought I’m going to fit. The stylist suggested that as I’m  between sizes, it would be better to make custom-made dress according to my actual measurements. She sent me a video showing exactly how to do measurements. I followed it exactly and sent them via email. I tried the dress: the sleeves have the correct size and length, I zipped the corset without problems and it was fitted like it should be when you have fit and flare dress. The length of the dress is also OK. Now I see how everyone is asking: What is the problem, when all the above is good? Well, answer to the last and fundamental question:

Majú šaty správnu veľkosť? ÁNO. Veľmi pozorne som si prešla tabuľku veľkostí, ktorú majú na stránkach. Už s tým mám nemálo nepríjemných skúseností z iných online shopov. Komunikácia so stýlistkou je veľká pomoc. Napísala som veľkosť, ktorú som si myslela, že by mi mala pasovať. Stylistka navrhla, že keďže som “between sizes”, bude lepšie urobiť šaty na mieru presne podľa mojích rozmerov. Poslala mi video, kde je presne ukázaný postup ako sa zmerať. Postupovala som presne podľa neho a údaje im zaslala emailom. Šaty som vyskúšala: rukávy majú správnu veľkosť a dľžku, korzetovú časť zapnem bez problémov a je vypasovaná ako má byť. Dĺžka šiat je tiež v poriadku. A už vidím ako sa teraz všetci pýtate: V čom je teda problém, keď všetko horeuvedené je fajn. Nuž, odpoveď na poslednú a zásadnú otázku:

glamadventureformaldress13

 

Does the dress fit? NO. The dress doesn’t fit because the corset has a construction error. The fact that the lining is showing out on one side of the neckline is a minor issue and it can easily be solved by alteration. The fact that the pads are smaller than my size could also be solved by using some proper bra where the straps would not be seen in the neckline. Check out the picture bellow when the dress is laying on the floor. There is possible to see where sewn in pads are. The line below shows where they really should be. There isn’t possible that the wider part of the chest is at line 1 (see picture below). That’s why the dress is awkwardly fitted  and it basically deform my chest.

Sedia šaty správne: NIE. Šaty mi nesedia, pretože korzet má konštrukčnú chybu. To že podšívka vykukuje na jednej strane výstrihu je mimoritná záležitosť a dala by sa úpravou ľahko odstrániť. To, že prsné vypchávky sú menšie, než moja veľkosť, by sa dala tiež vyriešiť použitím správnej podprsenky, kde by nebolo vidieť ramienka vo výstrihu na chrbte. Pozrite sa na obrázok dole, kde som fotila šaty položené na zemi. Tam je pekne vidieť kde sú všité vypchávky. Čiara pod tým ukazuje kde by mali skutočne byť. Neexistuje, aby najširšia časť hrudníka bola v úrovni čiary 1 (viď obrázok dole). Preto šaty sedia veľmi divne a v podstate mi deformujú hrudník.

glamadventureformaldress4

bust measurement

glamadventureformaldress1

 

It’s a pity, because I could really like this dress

Je to škoda, lebo tieto šaty som mohla mať naozaj veľmi rada.

 

 

Find out where I´m linking up my posts: LINK UPs.

♥♥♥

LOGO2

Many thanks to all wonderful ladies which joined the link up party My Red Carpet last time. It was very encouraging and inspiring. This week I’m featuring two bloggers:

The most clicked style last week had Nistha from fashioNISTHA. Have a look have fab she look in this yellow maxi dress. Check her website for more pictures:

Nistha

 

My personal choice of style from the last wee was Joi from IN MY JOIHow stunning is she looking in this red jumpsuit with the faux fur. You can find more pictures on her blog:

Joi

 

Dear ladies (and gentlemen), let´s start My Red Carpet linkup. Every Monday you can stand on the imaginary red carpet to show your fabulous outfits. You can also get inspired by other bloggers. Every week I will select my favourite outfit in my next blog post and this outfit will be featured on my INSTAGRAM.

To join this link up follow these easy steps:

  1. Please follow me on INSTAGRAMTWITTER and FACEBOOK. Thank you.
  2. Share some love and visit at least 2 other bloggers from the linkup party.
  3. Share a link to THE GLAMADVENTURE on your post.
  4. Please, don´t forget to visit other blogs and make new friends.