SANTHIYA Koh Yao Yai, Thailand

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

 

➡ Watch the video in the end of the post.

GLAMADVENTURE SANTHIYA RESORT3

Our last adventure we planned a few months ahead. We had three simple conditions: 1. the country where it is warm weather, 2. place close to the sea and 3. somewhere we have not been yet. The choice fell on Thailand. We went to Koh Yao Yai, which is the island about 20 minutes by boat from Phuket.

Naše posledné dobrodružstvo sme plánovali pár mesiacov. Mali sme 3 jednoduché podmienky: 1. krajina kde je teplo, 2. miesto blízko pri mori a 3. niekde, kde sme ešte neboli. Voľba padla na Thajsko. Vybrali sme sa na ostrov Koh Yao Yai, ktorý je asi 20 minút loďou od Phuket.

GLAMADVENTURE SANTHIYA RESORT7

 

Koh Yao Yai is out of mass tourism. We didn’t see the crowded beaches. Just relaxation and tropical scenery. We stayed in an eco-luxury resort SANTHIYA.  I enjoyed all-wood building with a wonderful carved ornaments the whole stay. Room had a king-size canopy bed. We spent our lazy afternoons on the large terrace with the day bed and the huge bathtub. Peace, harmony and beautiful memories – that is what we took away from there.

Ostrov Koh Yao Yai je mimo masového turizmu. Nevideli sme tu žiadne preplnené pláže. Len kľud a tropická scenéria. Bývali sme v eko-luxusnom rezorte SANTHIYA. Celodrevené budovy s nádherným zdrobením som si užívali celý pobyt. Izba mala kráľovsky veľkú posteľ so závesmi. Naše lenivé popoludnia sme trávili na veľkej terase , ktorá mala okrem pohovky aj veľkú vaňu. Pokoj, harmónia a krásne spomienky je to čo sme si odtiaľ odniesli.

GLAMADVENTURE SANTHIYA RESORT4

GLAMADVENTURE SANTHIYA RESORT5

GLAMADVENTURE SANTHIYA RESORT6

Video:

♥♥♥