Some fun and LINK UP

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

When you are a parent, it is practically impossible to avoid theme parks. Great are the ones which are called the “edutainment” – they combine the education and the entertainment. We visited such indoor theme park this weekend. Our Little One had great time there and he learned a lot of things. It’s fun for a few hours. The supervision is provided by parents, so they can not leave. On the other hand, activities are only available for children. So it’s not quite the kind of fun like in the theme park, where you can share this experience as a family.

Ak ste rodič, je prakticky nemožné vyhnúť sa tématickým parkom. Skvelé sú tie, ktoré sú označené ako “edutainment” – čiže spájajú vzdelávanie aj zábavu. Jeden takýto skvelý indoorový park sme navštívili cez víkend. A náš Drobček sa výborne bavil a naučil sa mnoho vecí. Je to zábava na niekoľko hodín. Dozor zabezpečujú rodičia, takže nemôžu odísť. Na druhú stranu, aktivity sú prístupné iba deťom. Takže nie je to úplne ten typ zábavy, ako v zábavnom parku, kde to ako rodina môžete zdieľať. 

 

Parents with toddlers have rooms with the entertainment and the education dedicated for this age categhory. This phase is already over for us. The parents with older children (let’s say 9-17 years) have the time for themselves. They can sip a coffee, read a newspaper or just look for something on the Internet. The children come when they need to eat or something else and then they proceeds to their activities. But parents can not leave. At this stage of parenting we’re not yet.

Rodičia, ktorí majú batoľatá, tak sa im v priestoroch vymedzených pre túto vekovú kategóriu môžu plne venovať. Táto fáza je už za nami. Rodičia starších detí (povedzme od 9 do 17 rokov) majú ten čas pre seba. Môžu popíjať kávu, čítať noviny alebo len tak hľadať niečo na internete. Deti pribehnú ak sa potrebujú najesť alebo niečo a ďalej sa venujú svojím aktivitám. Rodičia ale nemôžu odísť. V tejto fáze rodičovstva my ešte nie sme.

 

We are currently between the age categories mentioned up here, our Little One can fully participate in the activities in the theme parks, but still he need some kind of assistance – move from one activity to another, help him to choose the best activity, to help with planning or explain  some things. This is the parents role. While children are doing the activity (about 20 minutes) – you can take pictures (which we did a review of the park will be in the next post), wax about the fact how adorable he looks in the cook costume (I must admit that it is really cute and we enthused by every costume) or you can have a cup of coffee in this short time slot. We found an empty room and made a couple of photos for the blog.o)

My sme práve v tom medziobdobí, keď už sa Drobček môže plne venovať aktivitám v tématickom parku, ale ešte stále potrebuje nejakým spôsobom asistenciu – presunúť sa z jednej aktivity ku druhej, pomôcť vybrať najlepšiu aktivitu pre dieťa, pomôcť s plánovaním, prípadne vysveliť niečo. To je úloha rodičov. Kým sú deti na aktivite (cca 20 min) – môžete si dať môžete fotiť (čo sme robili  a recenzia na park bude v ďalšom článku), rozplývať sa nad tým ako rozškone vyzerá v kuchárskom oblečku (musím priznať, že je skutočne roztomilé a rozplývali sme sa o dušu) alebo si dať v tomto krátkom časovom období kávu. My sme si našli prázdnu miestnosť a urobili pár fotiek na blog. o)

glamadventue-kidzania6

glamadventure-kidzania1

glamadventure-kidzania7glamadventuer-kidzania3

glamadventure-kidzania5

glamadventure-kidzania4

 

Jeans/Džíny: MARKS&SPENCER

Top/Top: DOROTHY PERKINS

Loafers/Mokasiny: ALDO

Necklace/Náhrdelník: gift

Bracelet/Náramok: Arab street

 

I wonder how you felt as parents in such situations. We love our children and want the best for them. But you know, your children having great time and your are so bored. Do you ever feel like in a trap?

Zaujímalo by ma ako ste sa cítili vy ako rodičia v takýchto situáciách. Milujeme svoje deti a chceme pre nich to najlepšie. Poznáte to, vaše deti sa výborne bavia a vy sa ukrutne nudíte. Necítili ste sa niekedy tak trochu ako v pasci? 

 

 

♥♥♥

Here you find where I´m linking up my post: LINK UPs.

LOGO2

Many thanks to all wonderful ladies which joined the link up party My Red Carpet last week. It was very encouraging and inspiring. This week I’m featuring two bloggers:

The most clicked style had CARRIE from CURLY CRAFTY MOMThis violet tunic with ruffle hem is just adorable.

carrie

 

My choice of style from the last link up is OSY from STYLE DIARY BY OSYShe presented perfect style for the occasion where the good dinner is expected. o) Read more on her blog.

osy

 

 

Dear ladies (and gentlemen), let´s start My Red Carpet linkup. Every Monday you can stand on the imaginary red carpet to show your fabulous outfits. You can also get inspired by other bloggers. Every week I will select my favourite outfit in my next blog post and this outfit will be featured at the BOARD of FAME.

To join this link up follow these easy steps:

  1. Please follow me on INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK and PINTEREST. Thank you.
  2. Share some love and visit at least 2 other bloggers from the linkup party.
  3. Share a link to THE GLAMADVENTURE on your post.
  4. Please, don´t forget to visit other blogs and make new friend.