STATIONARY

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

I have a secret “deviation”. I love office supply and stationary shops.. o) Who would say that even such dull and functional things can have a wonderful and playful design. I can get lost in there for long minutes and study the envelopes, beautifully colored pins and similar loveliness. I know that most of these things I like, would be in the ordinary and boring office inaccurate. Don´t tell me that your day wouldn´t bright up with such a stapler on the desk:

Mám tajnú „úchylku“. Milujem obchody s kancelárskymi potrebami. o) Kto by povedal, že aj také nudné a funkčné veci môžu mať krásny a hravý dizajn. Dokážem sa tam stratiť na dlhé minúty a študovať obálky, krásne farebné špendlíky a podobné roztomilosti. Viem, že väčšina vecí, ktoré sa mi páčia, by v obyčajnej a nudnej kancelárii neprešla. Nehovorte mi, že by sa Vám nerozjasnil deň, keby ste na stole mali takúto zošívačku:

Zosivacka s kytickami

 

Silly notes from a mean collegue would totally missed you if you could write down important things to those post-its (and the best would be to post one on her forhead):

Hlúpe poznámky protivnej kolegyne by vás úplne minuli, keby ste si dôležité veci zapísali na tieto post-ity (a najlepšie jej ho prilepili jeden na priamo na čelo):

Postit

Postit2

 

I can see how completely the whole staff of meeting room during the presentation of the financial plan for the future period clap eyes on floral magnetic needles used on white board:

Úplne vidím ako celé osadenstvo meetingovej miestnosti valí oči, keď pri prezentácii finančného plánu na budúce obdobie na magnetickej tabuli použijem tieto kvetinkové magnetky:

Magnetky_kyticky

Magnetky_kyticky2

 

Well, maybe  these office supplies don´t match with the uniformed globalised office, but my home office looks much more better.

Dobre, možno že do uniformovanej globalizovanej kancelárie sa tieto pracovné pomôcky nehodia, ale moja domáca kancelária rozhodne ožila.

♥♥♥