VINTAGE DRESS – NIGHT

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

IMG_4260

I have a big talent to get lost. Sometimes, absorbed in my own thoughts  I let my feet to go where they want. Of course, they often go somewhere else than I originally wanted. The last time it happened to me in the shopping mall Vivo when I was looking for a harbour. This unexpected “detour” brought me to a cute little shop.

Mám veľký talent sa stratiť. Občas ponorená do vlastných myšlienok nechám nohy nech si idú kam chcú. Samozrejme, že často odbočia niekam inam, než som pôvodne chcela. Posledný krát sa mi to stalo v obchodnom dobe Vivo, keď som hľadala prístav. Táto nečakaná „obchádzka“ ma priviedla k malému roztomilému obchodíku.

IMG_4254_2

IMG_4298_1

 

There I found what I was looking for a long time. Beautiful vintage dresses inspired by the 50s last century. Nice lady informed me proudly that Outpost is a Singapore brand and they design dresses by themselves. I enjoyed very much.  I could choose not only from ready made dresses in the store. They offered me the possibility of customization regarding my body measures  and I could also choose from other fabrics, which were not use for ready made dresses. I chose the ready mady dress with an interesting pattern in the vanilla black color. I already have some ideas for my next dress.o)

Tam som našla to, čo som už dlho hľadala. Krásne vintage šaty inšpirované 50. rokmi minulého storočia. Milá dáma ma s hrdosťou informovala, že Outpost je singapurská značka, ktorá si šaty sama navrhuje. Nákup som si veľmi užila. Nielenže som si mohla vybrať s ponuky, ktorú majú priamo v obchode. Ponúkli mi aj možnosť zákazníckych úprav presne podľa mojich telesných mier a mohla som si vybrať aj z ďalších látok, z ktorých hotové šaty nemali. Vybrala som si už hotové šaty so zaujímavým vzorom vo vanilkovo-čiernej farbe. Už mám pár nápadov na ďalšie šaty. o)

IMG_4270_1

IMG_4281_1

 

The dress is sleeveless. For the photo session, I added a black sweater to the dress. Rich white tulle underskirt holding beautifly the skirt. Not only that, she returned me to my childhood when the most important criteria in assessing whether the dresss I liked was how the skirt spins. The necklace is transparet, because I didn´t want to disrupt the color pattern on the fabric. Comfortable heel shoes with open toe complete the overall look. This is me.

Šaty sú bez rukávov. Na fotenie som šaty doplnila čiernym svetrom. Bohatá biela tylová spodnička krásne drží sukňu. Nielen to, vrátila ma do detských čias, keď najdôležitejších kritériom pri posúdení, či sa mi šaty páčia bolo, ako sa sukňa točí.Náhrdelník je priesvitný, aby nenarušil farebný vzor látky. Pohodlné topánky na podpätku s otvorenou špičkou dokončili celkový výzor. Toto som ja.

IMG_4337_1

IMG_4338_1

 

Šaty/Dress: Outpost

Sveter/Sweater: Setan

Kabelka/Bag: leather market in Italy

Lodičky/Pumps: Guiliana

Náhrdelník/Necklace: Talisman

 

♥♥♥