WHITE, RED and BLUE – part I.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

IMG_1870_1

When you move to another country, no matter how happy you are there and how do you like it there, once comes a moment when you feel homesick. For family, friends, country … for everything that you know well and have left home.

Keď sa presťahujete do inej krajiny, nezáleží na tom ako radi tam ste a ako sa vám tam páči. Raz príde moment, keď vám je smutno za domovom. Za rodinou, priateľmi, krajinou… za všetkým čo dobre poznáte a zanechali ste doma.

IMG_1873_1

 

I smuggled a little bit of home to the colors that I used in this outfit. I used white, red and blue. These are colors that are often found on the flags of countries. For me, these colors represent three countries: Slovakia – the country from which I come from, Czech Republic – country where I spent most of my adult life  and with which I have associated the best but also the worst experiences of my life. A France – the country which I just love.o)

Prepašovala som trošku domova do farieb, ktoré som použila pri tomto outfite. Použila som bielu, červenú a modrú farbu. Sú to farby, ktoré sa často vyskytujú na zástavách krajín. Pre mňa tieto farby reprezentujú tri krajiny: Slovensko – krajinu, z ktorej pochádzam. Českú republiku – kde som prežila väčšinu svojho doterajšieho dospelého života a s ktorou mám spojené tie najlepšie ale aj najhoršie zážitky svojho života. A Francúzsko – ktoré proste milujem.o)IMG_1904_1IMG_1887_1

 

 

 

IMG_1904_1

 

Do these colors mean something to you personally?

Znamenajú tieto farby niečo pre vás osobne?

 

 

IMG_1916_1

Košeľa/Shirt: M&S

Nohavice/Trousers: Theme

Topánky/Shoes: Aldo

Prstene/Rings: Lovisa

Kabelka/Bag: Talisman´s

 

 

♥♥♥